Obnovme si svoj dom

12.11.2012

V októbri tohto roka  prebiehali úpravy zrúcaniny hradu Parič v mestskom parku. Jedná sa o projekt obnovy kultúrnych pamiatok podporený v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry na rok 2012. Na stabilizáciu torza nadzemnej tehlovej architektúry nám bola poskytnutá dotácia vo výške 4500€, ktorá bola využitá na čiastočné náklady spojené so zameraním skutkového stavu národnej pamiatky, statické posúdenie a stavebné práce. V prvej etape sa odstránila náletová zeleň a  ako murovací materiál boli použité pálené tehly murované na vápennú maltu, pripravovanú tradičnou metódou horúcej malty.

Pre zaujímavosť o jeho zániku, povstalecké vojsko Imricha Thökölyho hrad v roku 1684 dobilo a o dva roky po dobití hradu museli Thökölyho povstalci hrad opustiť. Namiesto toho aby ho vydali cisárskym vojakom vyhodili Parič pušným prachom do povetria. Dedením sa Parič dostal do vlastníctva Csákyovcov, ktorí z materiálu opusteného hradu v roku 1786 neďaleko postavili barokový kaštieľ. Zánik hradu dovŕšila prestavba a rozšírenie kaštieľa rodinou Andrássyovcov v druhej polovici 19. storočia.

V roku 1913 táto zrúcanina slúžila ako strelnica pre vojakov po ktorých teraz  treba tieto diery plátať ak oň nechceme celkom prísť Archeologický výskum tohto kedysi trojpodlažného  hradného areálu so štvoruholníkovou vstupnou vežou a  kamennou studňou na nádvorí bude pokračovať.