Podarí sa vybudovať v Trebišove prvé petangové ihrisko? Rozhodnú o tom Trebišovčania.

01.03.2017

Mesto Trebišov prihlásilo svoj projekt do programu Gesto pre mesto, ktorý vyhlásila Raiffeisen banka. Vďaka uvedenému programu na zlepšenie svojho okolia v oblasti skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia môže v Trebišove vyrásť prvé petangové ihrisko pre seniorov.

Cieľom projektu „Prvé petangové ihrisko pre seniorov v Trebišove“ je pomôcť obyvateľom žijúcim v meste Trebišov a jeho blízkom okolí vytvoriť nové netradičné športovisko s oddychovou zelenou zónou. Výstavbou ihriska chce Mesto povzbudiť seniorov k aktívnemu tráveniu voľného času na čerstvom vzduchu.

Ihrisko bude jediné svojho druhu v Trebišove. Situovať ho Mesto plánuje na zelenú plochu v blízkosti viacerých bytových domov neďaleko centra, na sídlisku Sever. Hlavným prínosom projektu je rozvoj komunitného života a oživenie málo využívanej časti  v danej lokalite. Vyčlenený priestor petangového ihriska poslúži nielen seniorom, ale aj širšej verejnosti, ako oddychová zóna.

Mesto Trebišov chce v spolupráci s obyvateľmi zrevitalizovať verejné priestranstvo na sídlisku Sever a zmeniť ho na zdravšie a zelené miesto na relax, oddych a netradičné športovisko najmä pre seniorov. Zároveň projekt umožní podporiť vzájomné stretávanie sa obyvateľov, spoločné trávenie voľného času a prehlbovanie medziľudských vzťahov. Financie použité na realizáciu projektu budú rozčlenené na nákup štrkopiesku pre podklad ihriska, 2 lavičiek a okrasných drevín, ktoré budú vysadené v blízkosti hracej plochy.

Práve tento projekt je zaradený medzi projekty, ktoré sa uchádzajú o hlasy verejnosti.

Hlasovať, a tým podporiť  projekt s názvom Prvé petangové ihrisko pre seniorov v Trebišove môžete na www.gestopremesto.sk

Projekt, ktorý dostane vo verejnom hlasovaní za mesto, kde má Raiffeisen banka svoju pobočku, najvyšší počet hlasov,  získa finančný dar vo výške 1 000 EUR od Raiffeisen banky na jeho realizáciu.  

Hlasovanie verejnosti o výbere víťazného projektu prebieha v období od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017.