Svetový deň vody

16.03.2017

Stredu 22. marca 2017 pri príležitosti Svetového dňa vody majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okrese Trebišov.  

Svetový deň vody 2017 je venovaný téme  Odpadová voda„.

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní).

Bezplatné orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a  dusitanov z individuálnych vodných zdrojov zabezpečuje RÚVZ so sídlom v Trebišove za nasledujúcich podmienok:

  • Charakter vzorky: voda z domovej studne (nie z verejného vodovodu).

  • Termín a čas doručenia vzorky: 22. marec 2017 v čase od 8,00 h – 14,00 h

  • Spôsob odberu: do čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaše o minimálnom množstve 0,2 l vody odobratej v ten istý deň. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.

Prílohy: