Mesto Trebišov získalo dotáciu 90.000 EUR

07.07.2017

V týchto dňoch bolo doručené mestu Trebišov rozhodnutie ministra životného prostredia o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt: Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov,  vo výške 90.000 EUR.

Finančné prostriedky budú použité na zvýšenie energetickej účinnosti, vrátane zateplenia budovy materskej školy.

Vďaka tejto investícii sa o. i. výrazne zlepšia podmienky na realizáciu predškolskej výchovy v tomto zariadení.

Foto: aktuálny stav budovy MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica.