Detská univerzita DTI v Trebišove

17.07.2017

V dňoch 3. až 7. júla sa v Trebišove konala Detská univerzita DTI. Pripravili ju pracovníci vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom, pracovisko Sečovce.

DTI zrealizoval denný letný tábor formou detskej univerzity, ktorý bol zameraný na vzdelávanie a získavanie nových informácií.  Bol určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl, preto všetky aktivity boli uskutočňované hravou a pútavou formou. Mladí študenti si vyskúšali režim vysokoškoského štúdia, dostali vysokoškolské indexy, imatrikulačné listy a v závere tábora vysokoškolské diplomy. Každý deň mali tematicky zameraný na inú disciplínu, a  tak sa venovali  prírodovede, histórii, podnikaniu, ale i zdravému životnému štýlu. Detská univerzita DTI bola pripravovaná aj realizovaná v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove.

Mesto Trebišov sa tak po prvýkrát zaradilo medzi mestá, kde sa konajú letné detské univerzity.