Tenisový turnaj zdravotníkov

14.05.2018

Tenisový klub Junior Trebišov plánuje usporiadať Tenisový turnaj zdravotníkov piatok 15. júna 2018.

Prezentácia hráčov: od 8.00 hod.

Otvorenie turnaja: 15.6.2018 o 9.05 hod.

Štartovné: 10 €

Súťažné kategórie:

  • Dvojhra mužov do 45 rokov

  • Dvojhra mužov nad 45 rokov

  • Dvojhra žien bez rozdielu veku

  • Štvorhra bez rozdielu veku a pohlavia

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 12. júna 2018  na emailovú adresu: lucia.hrindova@svetzdravia.com