Likvidácia odpadu z intravilánu mesta

10.03.2017

Pracovníci Mestského aktivačného strediska likvidovali v dňoch 8.3. a 10.3.2017 vytvorené nelegálne skládky odpadu z intravilánu mesta. Čierne skládky sa nachádzali na uliciach:

Ul. kpt. Nálepku,
M. R. Štefánika (pod nadjazdom),
M. R. Štefánika (ČS Slovnaft),
Sadovská