Ukončenie školského roka na ZŠ SEVER na Pribinovej ulici

29.06.2017

29. júna 2017 sa, za prítomnosti vedenia školy a primátora mesta, uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka na Základnej škole na Pribinovej ulici. Okrem vysvedčení si najlepší a najúspešnejší žiaci prevzali ocenenia za dosiahnuté výsledky v štúdiu a úspechy v školských súťažiach na úrovni okresných, krajských a celoslovenských kôl.