Oslava významného životného jubilea - 100 rokov p. Márie FEŇÁROVEJ

06.09.2017

Stredu 6. septembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie v obradnej sieni Mestského úradu v Trebišove, pri príležitosti významného životného jubilea p. MÁRIE FEŇÁROVEJ.

Pani Mária Feňárová, klientka zariadenia opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov, oslávila v tento deň úctyhodných 100 rokov života.

Príjemné stretnutie spojené s priateľským posedením pripravilo vedenie Územného spolku SČK v Trebišove.  Po zápise do pamätnej knihy mesta Trebišov, ÚzS SČK Trebišov a do kroniky obce Nový Ruskov oslávenkyňa prijímala srdečné gratulácie nielen od najbližšej rodiny, pracovníkov zariadenia, ale aj od primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára, starostu obce Nový Ruskov Ing. Jána Borovského a ďalších významných hostí, ako i prítomných zástupcov štátnych i neštátnych organizácií v meste.

Jubilantke zaspievala v narodeninový deň folklórna skupina Komanička z jej rodného Nového Ruskova. Na stretnutí nechýbalo ani blahoprajné „živio“ a torta pre oslávenkyňu. 

Mária Feňárová sa narodila 6.9.1917 v Novom Ruskove, v rodine roľníka. Zaslobodna sa volala Ždijová. Vydala sa za Michala Feňára, ktorý pochádzal z obce Trnávka. S manželom mala dve deti, syna Milana a dcéru Katarínu. Rodina žila celý život v Novom Ruskove spolu so starými rodičmi. Pani Feňárová bola domáca, starala sa o gazdovstvo a deti. Má jednu vnučku, jedného vnuka a tri pravnúčatá.

Do zariadenia Prameň nádeje Trebišov prišla v júni 2013. Pani Feňarová je vo svojom veku samostatná, rada kreslí, spieva a pravidelne sleduje bohoslužby. Veľa číta, najmä knihy. Zaujíma sa o dianie okolo seba, má rada prítomnosť iných ľudí. Hoci je už na invalidnom vozíku, je vitálna a spoločenská. Jej dcéra a syn už zomreli. Starostlivosť jej preukazuje vnučka Iveta Bušovská a jej bratanec  Radko Rozický, ale i ostatná rodina. Dnešná oslávenkyňa, vo svojich stých rokoch, používa mobil, s ktorým je v kontakte s priateľmi a celou rodinou. Dokonale si pamätá všetky pesničky, hlavne mariánske, ovláda všetky modlitby, hlavne gréckokatolícke. I vo svojej vysokej starobe sa teší dobrému zdravotnému stavu.

Dožiť sa takého významného veku si zaslúži osobitú pozornosť, pretože v dnešnom svete to je vzácny a obdivuhodný jav.