Pietna spomienka: 66. výročie zaistenia, uväznenia a odsúdenia 12-tich študentov Gymnázia v Trebišove

08.10.2017

Združenie Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja Okresnej pobočky Trebišov, Zväz protikomunistického odboja na Slovensku a Mesto Trebišov si pripomenuli, pri pamätnej tabuli v budove trebišovského gymnázia, pietnu spomienku venovanú 66. výročiu zaistenia, uväznenia a odsúdenia na dlhoročné väzenie študentov Gymnázia Trebišov.

Títo študenti boli pre svoje náboženské presvedčenie, protikomunistický postoj, konanie, poukazovanie na ohrozenie demokracie a slobody v spoločnosti vylúčení zo školy, vypočúvaní, mučení a nakoniec aj odsúdení na väzenie, ktoré absolvovali vo veľmi ťažkých podmienkach v Jáchymovských uránových baniach - v táboroch smrti. 

Pamätná doska umiestnená v hlavnom vestibule Gymnázia v Trebišove patrí dvanástim obetiam a zároveň hrdinom, politickým väzňom protikomunistického odboja na Slovensku, ktorí v rokoch 1950 - 1951 bránili demokratické hodnoty, slobodu myslenia, prejavu a nábož. presvedčenia. Tabuľa je mementom na päťdesiate roky 20. storočia, na obdobie, kedy nastala hrubá devastácia duchovných a mravných hodnôt slovenského národa.    

Pietneho aktu sa zúčastnili:

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov,
Mikuláš Tóth, predseda okresnej pobočky ZPKO Trebišov,
PhDr. Jana Nováková, zástupkyňa riaditeľky Gymnázia Trebišov,
Ján Litecký Šveda, predseda zväzu PV ZPKO III. Odboj SR,
Ing. Ján Brodňanský, PV ZPKO
Štefan Novák, predseda regionálnej pobočky PV ZPKO, 
Mária Dvorčáková, predsedkyňa regionálnej pobočky Levoča.

Pietna spomienka sa uskutočnila utorok 10. októbra 2017 na Gymnáziu v Trebišove. Pietny akt bol ukončený svätou omšou v Rimskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove, venovanej obetiam komunizmu.