Stretnutie členov Klubu kresťanských seniorov

10.10.2017

Členovia Klubu kresťanských seniorov, pôsobiaceho na území mesta Trebišov, sa stretli utorok (10.10.) v priestoroch budovy MsKS. Pri príležitosti mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším, ich účasťou na stretnutí poctili primátor mesta PhDr. Marek Čižmár a vedúca odd. sociálnych vecí na mestskom úrade Mgr. Henrieta Demjanová. Po úvodných slovách predsedu klubu Mgr. Jána Demčáka sa prítomným občanom mesta, prežívajúcim jeseň svojho života, prihovoril primátor Trebišova, ktorý im zároveň daroval kvet.

Príjemné stretnutie seniorov spestrili žiaci ZUŠ v Trebišove pekným kultúrnym programom pod vedením p. učiteľky Viery Brežinskej DiS. art.