Mesto zrekonštruovalo hygienické zariadenia v telocvični ZŠ na Komenského ulici

06.03.2018

Koncom februára 2018 Mesto Trebišov ukončilo rekonštrukciu hygienických zariadení v telocvični ZŠ na Komenského ulici. V rámci ich obnovy boli firmou DCM Building s. r. o. zrealizované búracie práce, a to osekanie starých obkladov, vnútorných omietok stien, odstránenie starej dlažby a demontáž stropu.

V rámci rozsiahlej rekonštrukcie 2 šatní, 2 vymedzených priestorov na sprchovanie a 4 WC pracovníci firmy zhotovili nový sadrokartónový strop, previedli elektromontáže, montáž tepelnej izolácie, vzduchotechnických zariadení a zdravotechniky, izoláciu proti zemnej vlhkosti, montáž obkladov. Osadili nové WC, umývadlá, sprchy, svietidlá, dvere a položili novú dlažbu. Napokon steny všetkých hygienických zariadení vymaľovali.

Finančné prostriedky v celkovej výške 20.721,44 EUR Mestu poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.