Oprava poškodenej komunikácie a obrubníkov na Ul. M. R. Štefánika

28.03.2018

Počas 13. KT pracovníci Technických služieb mesta Trebišov opravili poškodený povrch cestnej komunikácie na Ulici M. R. Štefánika (pri nadjazde) a zároveň na tej istej ulici zreparovali a doplnili chýbajúce obrubníky vedľa chodníka, pri rehoľnej kaplnke otcov baziliánov.