Výrub náletových drevín na sídlisku Juh

27.03.2018

V 13. KT pracovníci MsHS zrealizovali výrub náletových drevín na sídlisku Juh (súvislý pás drevín pozdĺžne s oplotením nemocnice). Predmetné dreviny bránili realizácii zmeny využitia územia – vytvoreniu spevnených odstavných plôch pre osobné motorové vozidlá. Na danej lokalite bol v minulosti zaznamenaný aj výskyt nelegálnych skládok odpadu, ako aj pohyb neprispôsobivých občanov mesta.