Technické služby opravili stojisko a osadili nové klietky na kotnajnery na Cintorínskej ulici

27.03.2018

V druhej polovici marca 2018 pracovníci Technických služieb mesta Trebišov upravili stojisko na kontajnery na Cintorínskej ulici. V rámci činnosti zrealizovali dovoz asfaltovej drviny, vyrovnanie terénu so zhutnením a osadili klietky, ktoré sú určené na umiestnenie 2 ks kontajnerov v objeme 1100 l.