XXII. ročník Olympiády mestských materských škôl

05.06.2018

V areáli MŠ na Ul. Pri polícii v Trebišove sa utorok 5.6.2018 uskutočnil XXII. ročník Olympiády mestských materských škôl. Olympiádu pripravili pedagógovia spomínanej MŠ v spolupráci s pracovníkmi Centra voľného času.

Súťažechtivé deti si svoje sily zmerali v 3 disciplínach, a to v behu na 20 m, skoku do diaľky z miesta a v hode loptičkou obojruč. Výborné výkony detí, radosť na ich tvárach, ale i podpora a pomoc zo strany pani učiteliek priniesli zaujímavé súperenie, z ktorého vzišli viacerí víťazi.

Konečné poradie MŠ:

1. MŠ na l. 1.decembra Trebišov
2. MŠ na Pri Polícii
3. MŠ na Škultétyho ul. Trebišov
4. MŠ na Komenského ul. Trebišov
5. MŠ na Ul. 29. augusta Trebišov
6. MŠ na Hviezdoslavovej ul. Trebišov