Primátor mesta Trebišov a jeho zástupca finančne podporili ZO DIATV na Nočnom behu 2018

10.06.2018

Charitatívny rozmer NOČNÉHO BEHU 2018 podporil aj tento rok primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu so svojím zástupcom Ing. Róbertom Pucim.

Základnej organizácii DIATV Trebišov – Zväzu diabetikov Slovenska venovali finančný dar v sume 500 eur v rámci svojej finančnej pomoci.