Mesto získalo dotáciu Envirofondu vo výške 100.000 EUR pre MŠ 1. decembra

22.06.2018

Mesto Trebišov bolo úspešné v získaní dotácie Environmentálneho fondu v projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy 1. decembra, Trebišov“ vo výške 100.000 EUR. Finančnú spoluúčasť mesta budú schvaľovať poslanci MsZ už na svojom pondelkovom zasadnutí. Cieľom realizácie projektu, ktorý musí byť ukončený do konca novembra, je zlepšiť podmienky na výchovno-vzdelávací proces detí predškolského zariadenia.