Obnova chodníkov v trebišovskom mestskom parku

08.08.2018

V júli 2018 mesto obnovilo chodníky v historickom mestskom parku, na ktoré Vláda SR vyčlenila finančné prostriedky vo výške 150.000 eur na májovom výjazdovom zasadnutí v meste Trebišov.

Práce začali frézovaním starého asfaltového povrchu chodníka v časti od objektu bývalej Športovej haly. Chodníkové komunikácie, ktoré podliehali rekonštrukcii, boli rozdelené do 9 trás. Vo vytýčených opravovaných úsekoch sa postupne vykonávalo frézovanie asfaltového krytu, umiestnenie lôžka pod obrubníky alebo krajníky, vyberanie starých a poškodených obrubníkov, spevnenie podkladu a osadenie nových betónových obrubníkov, vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou a položenie asfaltu.

Zhotoviteľom realizovanej stavby boli Inžinierske stavby, a. s. Košice, ktoré uspeli v procese verejného obstarávania.