Mesto oplotilo detské ihrisko Stred

30.08.2018

Koncom augusta 2018 bolo ukončené oplotenie detského ihriska Stred. Pracovná skupina mesta vykonala zemné práce v podobe vyvŕtania dier na umiestnenie stĺpov. Betónovanie oceľových stĺpov a následnú montáž pletiva realizovala stavebná skupina mesta Trebišov, ktorej pomáhali aj niektorí zamestnanci a vedúci pracovníci MsÚ.