Hasičský a záchranný zbor

Deň otvorených dverí v Hasičskej stanici v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje piatok 18. mája 2018 so začiatkom o 9.00 hod., pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, Deň otvorených dverí.

15.05.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

21.03.2018

Informácia o požiarovosti za rok 2017 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Informácia o požiarovosti za rok 2017 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove.

25.01.2018

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka nás všetkých a preto by sme mali byť ostražitý, dôsledne zabezpečovať protipožiarne opatrenia a dodržiavať predpisy

04.07.2017

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle rozširovanie požiaru.

03.05.2017

Deň hasičov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje na území mesta podujatie s názvom DEŇ HASIČOV.

02.05.2017