Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 21.3.2017

16.03.2017

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

21. marec 2017 od 09.00 h do 13.30 h

pre odberné miesto

Paričov 2747 Trebišov, ČOM: 0000645063, EIC: 24ZVS00006408606