Štatistické zisťovanie – oznam pre obyvateľov mesta

10.04.2017

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).

Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.

Prílohy: