Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: finančný referent

06.06.2017

Mesto Trebišov

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Finančný referent
 

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené stredoškolské  alebo vysokoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním.

Iné kritériá:

  • podvojné účtovníctvo - základy,

  • fakturácia,
  • skúsenosti s rozpočtovaním v rozpočtových, príspevkových organizáciách alebo v samospráve – výhodou,

  • analytické myslenie,

  • flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť,

  • schopnosť pracovať v  stresových situáciách,

Počítačové znalosti:  Windows, MS Office - pokročilý,

Žiadosť spolu s profesijným životopisom a  písomným súhlasom uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle  zákona NR SR č. 212/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov doručte najneskôr do 12. júna 2017 na adresu: Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo zašlite elektronicky na e - mail: nagyova@trebisov.sk

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Pohovor s vybranými uchádzačmi sa uskutoční dňa: 19.06.2017 na Mestskom úrade v Trebišove.