Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 20.7.2017

12.07.2017

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

20. júl 2017 od 07.50 h do 17.00 h

pre odberné miesto

časť mesta Trebišov: ul. M. R. Štefánika: č.d. 1515/471-1515/478, č.d. 2543/49, č.d. 1515/47, č.d. 2323/46, č.d. 2324/45, č.d. 1926/43, č.d. 191/41, č.d. 190/39, časť ul. Škultétyho: č.d. 1031/26, č.d. 1924/4, č.d. 1923/2, č.d. 2079/5, č.d. 2077/1, č.d. 2073/3, č.d. 171/35, č.d. 2476/28

M. R. Štefánika 39 Trebišov, ČOM: 0000574031. EIC: 24ZVS0000080917L
M. R. Štefánika 1632 Trebišov, ČOM: 0001366598, EIC: 24ZVS0000700299K
Škultétyho 28 Trebišov, ČOM: 0000485293, EIC: 24ZVS00000817946