Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 21.7.2017

12.07.2017

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

21. júl 2017 od 07.50 h do 17.00 h

pre odberné miesto

časť mesta Trebišov: ul. Škultetyho č.d. 2079/5, č.d. 2077/1, č.d. 2073/3, č.d. 171/35, č.d. 3196