Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 15.8.2017

12.08.2017

Východoslovenská distribučná, a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

týmto oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny

v termíne

15. augusta 2017 od 08.10 h do 12.30 h

pre odberné miesto

Trebišov - ul. A. Dubčeka, ul. Svätopluková, ul. Konečná, ul. Slovenská, ul. Kalinčiaková, ul. J. Kráľa, ul. Čeľovská, časť ul. Puškinová od č.d. 1758/4 po č.d. 1657/16, od č.d. 1704/1 po č.d. 1267/15