Korčuľovanie pre širokú verejnosť - 9. a 10. december 2017

07.12.2017

Technické služby mesta Trebišov

oznamujú verejnosti, že

 09.12.2017 (sobota)  od 17,00 hod. do 19,00 hod.

a

10.12.2017 (nedeľa)  od 17,30 hod. do 19,30 hod.

 bude k dispozícii pre verejnosť ľadová plocha na korčuľovanie
na Zimnom štadióne v Trebišove.