Zbierka šatstva pre núdznych

04.03.2018

MESTO TREBIŠOV

vyhlasuje zber obnoseného šatstva 
v dňoch od 5. do 19. marca 2018

Šatstvo je možné priniesť do Strediska osobnej hygieny a práčovne, Medická 2374/2, Trebišov, v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., zabalené do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri manipulácii a prevoze.

ZBIERA SA: zimné oblečenie (dámske, pánske, detské), deky, zimná obuv, papuče a prezuvky.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom pomôžete ľuďom, ktorí ho potrebujú.