JARNÉ UPRATOVANIE 09.04.2018 - 16.04.2018

22.03.2018

Mesto Trebišov oznamuje občanom, že

v dňoch 09.04.2018 - 16.04.2018 sa uskutoční

JARNÉ  UPRATOVANIE

Vyzývame občanov mesta, aby v rámci tejto akcie upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.

  • Žiadame občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili k veľkoobjemovým kontajnerom.

  • Elektronický šrot (práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď.) uložte sobotu 14.04.2018 do 15.00 hod. k veľkoobjemovým kontajnerom.

Technické služby mesta Trebišov tento odpad odvezú na zberný dvor bezplatne.

Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme poriadok a čistotu v našom meste.

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:

Milhostov - Zvonárska ul. a na cintoríne (striedavo)
Cukrovarská ul.
Ul. kpt. Nálepku - sídlisko
Ul. kpt. Nálepku - KORONČ
Lúčna ul. - Drehňovec
Varichovská ul. - zimný štadión
Puškinova ul. – Bytový podnik
Hurbanova ul. - pri kotolni SEVER

Paričov - separačný dvor
Ul. 17. novembra - parčík
Jesenského ul.- Švermova ul. - križovatka
Švermova ul. - bitúnok
Škultétyho ul. - parkovisko AVŠ
IBV JUH, Gagarinová ul. - lúka
Družstevná ul. - parkovisko pri býv. Tesle

Drobný stavebný odpad môžu obyvatelia mesta doniesť na Zberný dvor (Stavebná ul. 2) v čase úradných hodín za poplatok.

V období medzi jarným a jesenným upratovaním je zakázané vykladať odpad na zelený pás v meste. V opačnom prípade bude situácia riešená mestskou políciou ako priestupok. Obyvatelia majú možnosť konáre a lístie doviesť bezplatne na Zberný dvor do Technických služieb mesta Trebišov, Stavebná ul. č. 2.