Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

11.10.2018

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné  doručiť osobne (v listinnej forme) dnes 11. 10. 2018 v čase do 24.00 h na Mestský úrad v Trebišove, M. R. Štefánika 862/204, 1. poschodie, kancelária č. 120.