Finále - Zlatý hlas 2017

11.06.2017

Mesto Trebišov a Mestské kultúrne stredisko vyhlásili súťaž ZLATÝ HLAS, ktorá je určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl.

Cieľom súťaže je rozvíjať talent, umelecké schopnosti žiakov a vyzdvihnúť u nich záujem o kultúru a kultúrny život. Prostredníctvom súťaže prebudiť zdravú žiacku súťaživosť a možnosť prezentovať samých seba na verejnosti.  

Súťažné podmienky

Do Zlatého hlasu sa môžu zapojiť žiaci 2. stupňa základných škôl v meste Trebišov. Súťažiť sa bude v speve populárnej piesne na hudobný podklad alebo vlastný hudobný sprievod. Súťažiaci si so sebou prinesú vlastný CD nosič s nahrávkou vo formáte CD – R. Výberového kola sa zúčastnia všetci záujemcovia. Do semifinále postúpi 10 súťažiacich, ktorých vyberie odborná porota. Do finále súťaže postúpi 6 žakov z 2. stupňa základných škôl, ktorých si zvolí odborná porota v semifinálovom kole. Vo finále si porota zvolí jedného najlepšieho speváka.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo udeliť v semifinále „Divokú kartu“ pre súťažiaceho, ktorý nepostúpil do finále, ale i napriek tomu zaujal. Toto právo nemusí byť využité. 

Zo súťaže budú vyradení súťažiaci, ktorí sa odprezentujú ľudovými alebo rómskými piesňami, prípadne sólový interpret, ktorý bude odprezentovaný v podaní dueta. 

Porota bude hodnotiť:

  • náročnosť piesne 
  • farbu hlasu
  • celkové vystupovanie

Hodnotiaca porota bude zložená z troch členov. V jednotlivých súťažných kolách bude vždy jedným členom poroty učiteľ/ka z príslušnej základnej školy súťažiacich v danom kole, ktorý/á sa podieľal/a na príprave žiakov na túto súťaž. Výber sa uskutoční losovaním, a to vždy pred začiatkom súťažného kola. 

Termíny konania jednotlivých kôl:

  • 4. mája o 14.00 h (divadelná sála MsKS) - výberové kolo pre žiakov základných škôl 2. stupňa  
  • 12. mája o 14.00 h (divadelná sála MsKS) - semifinále súťaže (pre verejnosť)
  • 29. júna o 17.00 h (divadelná sála MsKS) - finále súťaže (pre verejnosť)

Vstup: voľný