Spoznaj krásy historického parku v Trebišove

12.09.2017

Mesto Trebišov sa zapojí do tohoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) komentovanou prehliadkou historického parku a v ňom nachádzajúcich sa pamätihodnosti mesta Trebišov.

V rámci podujatia Spoznaj krásy historického parku v Trebišove sa návštevníci, prostredníctvom prezentovaných historických faktov a za účasti historika z Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, dozvedia zaujímavé poznatky o mestskom parku a ďalších významných pamiatkach, ktoré sa v ňom nachádzajú (Nížinný vodný hrad Parič, barokovo-klasicistický kaštieľ Andrássyovcov, Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho...) 

Kultúrno-spoločenské a poznávacie podujatie, ktoré je určené pre obyvateľov mesta i jeho širokú verejnosť, sa uskutoční utorok 26. septembra 2017 v areáli mestského parku.

Cieľová skupina a čas konania:

10.00 h – žiaci základných škôl,

12.30 h – seniori, občania mesta Trebišov, široká verejnosť

Podujatie nie je obmedzené počtom účastníkov. Vstup je zdarma!

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.