ŠALIANSKY MAŤKO Jozefa Cígera HRONSKÉHO

12.01.2018

Dňa 18. januára 2018 o 9,00 h sa uskutoční v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí ŠALIANSKY MAŤKO  Jozefa Cígera Hronského.

Je to v poradí už 25. ročník tejto súťaže, ktorej  hlavným organizátorom je Miestny odbor Matice slovenskej v Šali a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, mestom Šaľa,  s Okresnými úradmi v sídle kraja a Miestnymi odbormi Matice slovenskej na celom Slovensku.

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,
že som sa narodil v Šali.

Propozície:

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried prima, sekunda) v troch kategóriách:

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút, napísanú povesť odovzdá pred vlastnou súťažou porote.

Zdroj: http://www.salianskymatko.sk