Súťažná výstava: EKOPLAGÁT

30.01.2018

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravujú výstavu pod názvom EKOPLAGÁT.

EKOPLAGÁT  je medzinárodná súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia, ktorá sa organizuje raz za tri roky. Výstava bude pozostávať z plagátov zo 14. ročníka prehliadky EKOPLAGÁT ´ 17 Žilina. Prehliadky sa zúčastnia aj žiaci základných škôl, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov.

Súťažná prehliadka sa bude konať v období od 8. februára do 4. marca 2018 v priestoroch trebišovského kaštieľa.  Vernisáž výstavy: 8.2.2018 o 17.00 hod.