Deň hvezdární a planetárií

12.03.2018

Posledná zimná nedeľa nielen v okolitých európskych krajinách, ale aj na Slovensku,  je spájaná s prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. 

V prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia, z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii, bola založená tradícia  pod názvom  Európsky deň planetárií. V roku 2014 sa na celoslovenskej koordinácii, propagácii a zjednotení termínu tohto podujatia dohodla Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove so Slovenským zväzom astronómov a astronomickými zariadeniami na Slovensku. Výsledkom bolo zastrešenie aktivít prezentujúcich odbornú a popularizačnú prácu slovenskej astronómie  pod spoločným názvom  DEŇ  HVEZDÁRNÍ  A PLANETÁRIÍ.

Termín bol stanovený na poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou, teda tento rok na 18. marec 2018.

V rámci Dňa hvezdární a planetárií aj Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie,  pripravuje na tento deň (18.3.) zaujímavé astronomické programy pre deti,  mládež a dospelých,  na ktoré Vás srdečne pozývame.