FS Vranovčan: ZBO†HOM

06.04.2018

S novou tragikomédiou o  vojne smejúcej sa cez slzy sa členovia súboru predstavia nedeľu 29. apríla 2018 o 16.00 hod. v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska.

Po veľmi úspešnom predstavení „Čierno-Biely Svet“ naštudoval FS Vranovčan nové umelecké dielo, ktorým je netradičné spracovanie folklóru - folklórny muzikál. Folkloristi sa s ním už predstavili nielen na Slovensku, ale i v kanadskom Toronte.   

Z-B-O † H-O-M. Silné to slovo vo viacerých významoch. Mnohokrát pozdrav, ale i pojem vyjadrujúci rôzne pocity, stavy. V mnohých životných situáciách ale bezradnosť, rozlúčka. Členovia FS Vranovčan predstupujú pred obecenstvo s posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme. K ľudskému životu. Diváci v tanečnom divadle zhliadnu mrazivé i úsmevné príbehy ľudí, odkrývajúc hlboký ľudský cit, žiaľ a bôľ, ktoré do slovenských dedín prinášala nezmyselná vojna.

Námet, scenár, réžia: Peter Kocák

Odborná spolupráca: Štefan Kocák, Juraj Horváth

Režijná spolupráca a dialógy: Jozef Jenčo

Hudba: Ľubomír Gális, Michal Noga, Radoslav Gajdoš, Milan Rendoš

Vokálna príprava: Martina Ťasková Kanošová

Choreografia: Peter Kocák, Vladimír Michalko, Peter Vajda, Stanislav Marišler