Nočný beh Trebišov 2018

16.05.2018

Druhú júnovú sobotu sa už tradične môžu Trebišovčania tešiť na kvalitné bežecké podujatie. Športový sviatok, ktorého samozrejmosťou bude okrem iného profesionálne elektronické meranie času, originálne štartové čísla, účastnícke medaily či bezpečne pripravená trať.

OZ STOPA v spolupráci s mestom Trebišov pripravujú 3. ročník športovo-spoločenského podujatia Nočný beh Trebišov 2018, ktorý sa uskutoční 9. júna 2018. Podujatie sa zrealizuje v amfiteátri mestského parku v Trebišove po dĺžke dvoch tratí: 5 km (kratší beh) a 10 km (dlhší beh). Nočný beh má predpoklad vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie jedného z letných večerov okrem športovcov aj širšej verejnosti, ktorá by vyšla do trebišovských ulíc podporiť svojich priateľov či známych.

Tento rok je pridaná novinka - detské kategórie so štartmi od 18:00 a ďalšie sprievodné atrakcie pre najmenších.

Aj v aktuálnom roku bude mať Nočný beh charitatívny rozmer. Podporiť bude možné dokonca až dva subjekty: Detskú atletickú škôlku (objekt ZŠ na Ul. M. R. Štefánika) a Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATV Trebišov.

Iniciatívu s úmyslom podporiť tentoraz ZO DIATV Trebišov prejavil už tretíkrát (do Nočného behu sa zapája od jeho pilotného ročníka) profesionálny hasič Miroslav PRINCÍK, ktorý odbehne 5 km trať v ťažkom hasičskom zásahovom obleku.

Zlepšiť život diabetikov v našom meste a regióne môžete aj vy akýmkoľvek finančným príspevkom. 


Propozície

Dátum: sobota 9. júna 2018

Dĺžka trate: 5 km a 10 km certifikovaná Slovenským atletickým zväzom, v súlade s pravidlami IAAF a AIMS

Štarty: 10 km - 21:00 h, 5 km - 21:12 h

Povrch: pevný povrch (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník)

Časomiera: individuálne elektronické meranie (čipy v štartových číslach)

Prezentácia: vopred v predajni O2 v Trebišove alebo na mieste štartu (podmienky uvedené nižšie)

Liga: Oblastná bežecká liga Michalovce - Sobrance 2018

Kategórie

 • 5 km
  • Juniori 15 - 19 rokov
  • Juniorky 15 - 19 rokov
    
 • Muži 20 - 39 rokov
 • Ženy 20 - 39 rokov
   
 • Muži 40 a viac rokov
 • Ženy 40 a viac rokov

 

 • 10 km
  • Juniori 15 - 19 rokov
  • Juniorky 15 - 19 rokov
    
 • Muži 20 - 39 rokov
 • Ženy 20 - 39 rokov
   
 • Muži 40 - 49 rokov
 • Ženy 40 - 49 rokov
   
 • Muži 50 a viac rokov
 • Ženy 50 a viac rokov

Trať

Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba, spevnený chodník) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 2 okruhy, každý po 5 km.

Štartovné

 • 5 € / osoba - online registrácia + online platba do 18. mája 2018
 • 8 € / osoba - online registrácia + online platba od 19. mája do 3. júna
 • 10 € / osoba - registrácia na mieste v deň preteku alebo platba na mieste v deň preteku

V prípade registrácie a platby do 18. mája 2018 dostanete štartovné číslo s Vaším menom.

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet:

 • č. ú.: 2800912031/8330
 • IBAN: SK2883300000002800912031

alebo v hotovosti v deň konania preteku. Po prihlásení do systému Vám príde e-mailom VS - variabilný symbol, ktorý uvediete pri bezhotovostnej platbe. Pri bezhotovostnej platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu: „Meno Priezvisko, dátum narodenia (deň. mesiac. rok)“

Akceptované budú len tie bezhotovostné platby, ktoré sa pripíšu na účet do 3. júna 2018.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Beží sa za každého počasia.

V štartovnom je zahrnuté:

 • štartovné číslo s elektronickým čipom (+ pri online registrácii a platbe do 18. mája dostanete štartovné číslo s Vaším menom)
 • originálna kovová účastnícka medaila podujatia
 • SMS s Vaším výsledkom po dobehnutí do cieľa
 • ceny pre víťazov
 • sladké potešenie
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu
 • a nezabudnuteľná atmosféra

Oficiálne tričko podujatia

Každý účastník má možnosť objednať si funkčné tričko podujatia pri registrácii a platbe do 5. mája 2018.

Veľkosti: S - XXL, pánske aj dámske strihy

Cena: 9 €
 

Ak ste sa zaregistrovali a zabudli ste si objednať tričko, je možnosť si ho objednať dodatočne. Napíšte nám email na kontakt@ozstopa.sk (taktiež len pri úhrade platby do 5. mája 2018).

Tričko si budete môcť vyzdvihnúť spolu so štartovným číslom vopred v predajni O2, alebo pri prezencii v deň behu.

Registrácia

Do 3. júna 2018 registrácia TU. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste v deň konania od 17:30 do 20:30. Neodkladajte si registráciu na poslednú chvíľu! Registrácia na mieste bude možná len pre obmedzený počet voľných čísel.

Štartovú listinu si každý pretekár môže pozrieť TU.

Prezentácia bežcov a preberanie štartovného čísla

Podmienkou účasti na nočnom behu je podpísanie súhlasu s „Pravidlami a podmienkami Nočného behu Trebišov 2018“. Bez podpísania súhlasu Vám nebude vydané štartovné číslo. Za neplnoleté deti sa podpisuje rodič / zákonný zástupca.

Prezentácia bude možná 2 spôsobmi:

1. spôsob - PREFEROVANÝ - pre bežcov, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia štartovné do 18. mája 2018 bude možnosť prevziať si štartovné číslo od 28. mája do 8. júna v predajni O2 v Trebišove.

2. spôsob - pre bežcov, ktorí:

 1. nevyužijú 1. spôsob prezencie: prezencia na mieste štartu v čase 17:30 - 20:30
 2. sa registrujú po 18. máji: prezencia na mieste štartu v čase 17:30 - 20:30
 3. uhradia štartovné po 18. máji: prezencia na mieste štartu v čase 17:30 - 20:30

Pravidlá a podmienky Nočného behu Trebišov 2018

 • Každý pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené neplnoleté osoby sú plne zodpovední ich rodičia / zákonní zástupcovia).
 • Pretekári by si vo svojom záujme mali zabezpečiť zdravotné poistenie.
 • Organizátor ani dobrovoľníci nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí.
 • Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.
 • V rámci vlastnej bezpečnosti si bežci musia zabezpečiť svoj odev reflexnými prvkami.
 • Dôležitým prvkom bežca na nočnom behu je ČELOVKA – účastníci by si ju mali zaobstarať pre svoju bezpečnosť a lepšiu orientáciu na tmavších miestach.
 • Cez mesto sa bude bežať po mestských cestných komunikáciách a chodníkoch. Pretekári štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
 • Týmto dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia OZ Stopa a ním povereným osobám:
  • Na spracovanie osobných údajov uvedených pri registrácii (pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov).
  • Na použitie môjho čísla mobilného telefónu za účelom kontaktovania v prípade situácie ohrozujúcej bezpečnosť alebo zdravie počas preteku, resp. v inom nevyhnutnom prípade a zaslanie informácií súvisiacich s mojím behom v podobe SMS po dobehnutí do cieľa (na číslo uvedené pri registrácii).
  • Na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených počas trvania podujatia organizátorom alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
 • Pretekár sa oboznámil s podmienkami preteku pred svojou registráciou na pretek. V momente registrácie sa pretekár zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a podmienky preteku a riadiť sa pokynmi organizátorov, dobrovoľníkov a rozhodcov preteku.
 • Odovzdanie štartového čísla bude možné až po podpise súhlasu s týmito podmienkami. Podpisové zoznamy budú pripravené na miestach odovzdávania štartových čísel. Za neplnoleté osoby sa podpisujú ich rodičia resp. zákonní zástupcovia.

Zverejnenie výsledkov

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 24 hodín na stránke www.ozstopa.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Miesto štartu

Trebišov, amfiteáter v mestskom parku - GPS: 48°37'24.5„N 21°43'30.8“E  

Podobne ako v predošlých rokoch, aj v tomto roku bude mať Nočný beh charitatívny rozmer.
Podporiť bude možné Detskú atletickú škôlku a Zväz diabetikov Slovenska - Základnú organizáciu DIATV Trebišov.