Súťaž vo varení guľáša 2018

23.07.2018

Mesto Trebišov organizuje súťaž vo varení gulášaMemoriál Ľubomíra Koscelníka. Súťaž bude prebiehať počas Dní mesta Trebišov, sobotu 25.8.2018 pri amfiteátri v Mestskom parku v Trebišove.   

Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá, ale aj jednotlivci starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.
Prihlásiť sa je možné vyplnením prihlášky (viď. príloha) a jej doručením na MsKS Trebišov.

Termín uzávierky prihlášok je 24. august 2018 do 12.00 hod.

Registrácia súťažných kolektívov a jednotlivcov:  8.00 hod.
Začiatok súťaže:  9.00 hod.
Vyhlásenie výsledkov: 13.30 hod.

Tri najlepšie súťažné družstvá vybrané porotou budú odmenené.

Vyberať tie najlepšie guláše bude porota, ktorej členmi budú: Tibor Bók, šéfkuchár maďarskej reštaurácie „Vidiecky dom“ a Mgr. Pavol Fedák, majster odborného výcviku CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

Prílohy: