Korčuľovanie pre širokú verejnosť - 16. a 17. marca 2019

12.03.2019

Technické služby mesta Trebišov

oznamujú obyvateľom Trebišova, že ľadová plocha na zimnom štadióne
bude k dispozícii na verejné korčuľovanie
v nasledujúcich termínoch:
 

16. 03. 2019 (SOBOTA)

  v čase  od 16,30 hod. do 18,30 hod.

a

17. 03. 2019 (NEDEĽA)    

 v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod.