Aktuality

Výtvarná súťaž Poľovník a poľovníctvo očami detí

Mesto Trebišov pri príležitosti Zemplínskych poľovníckych dní od 10. 4. do 12. 4. 2015 organizuje výstavu výtvarných prác spojenú so súťažou na tému: Poľovník a poľovníctvo očami detí.

28.02.2015

Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov výtvarnej výchovy škôl patriacich pod SŠÚ TV na Metodický deň 12. marca 2015 v priestoroch CVČ (T. G. Masaryka 2229, Trebišov).

25.02.2015

Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov výtvarnej výchovy na Metodický deň 10. marca 2015 v priestoroch CVČ (T. G. Masaryka 2229, Trebišov).

25.02.2015

Slovenský pohár žiakov v nohejbale 2015

V sobotu 14.02.2015 sa v Zalužiciach hralo o Slovenský pohár žiakov v nohejbale.

19.02.2015

Zápis žiakov do 1. ročníka na Špeciálnej základnej škole internátnej

Zápis žiakov do 1. ročníka na Špeciálnej základnej škole internátnej sa uskutoční v dňoch od 15.1.2015 do 15.2.2015.

20.01.2015

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Komenského 8

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Komenského 8 sa uskutoční v dňoch od 15.1.2015 do 13.2.2015. Deň otvorených dverí sa uskutoční 17.1.2015 o 14.00 h.

07.01.2015

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Pribinova

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ Pribinova sa uskutoční v dňoch od 15.1.2015 do 15.2.2015. Deň otvorených dverí sa uskutoční 29.1.2015 o 15.30 h.

05.01.2015

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, sa uskutoční 15. januára 2015.

30.12.2014

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ M. R. Štefánika

Zápis žiakov do 1. ročníka na ZŠ M. R. Štefánika sa uskutoční v dňoch od 15. januára do 13. februára 2015.

18.12.2014

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov materských škôl, učiteľov základnej umeleckej školy na Metodický deň 30. októbra 2014 od 8.00 h do 13.00 h v malej zasadačke MsÚ v Trebišove

17.10.2014