Informácia o voľných pracovných miestach: 2x pedagogický asistent

08.08.2017

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov, zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach:

  • 2x pedagogický asistent – 100% úväzok.

Prosíme záujemcov, aby svoje žiadosti zaslali do 18.8.2017 na adresu:

Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov, prípadne elektronickou poštou na: beslerova@zskrasku.tv.

Pracovné pohovory k vyššie uvedeným pracovným miestam sa uskutočnia dňa 22.8.2017 o 08:00 hod. v priestoroch základnej školy.

Prílohy: