Úradná tabuľa

20.08.2018 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov
17.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud, Henrich Sedlák
17.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Podracký
17.08.2018 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Technické služby mesta Trebišov
16.08.2018 Povolenie na uzávierku miestnej komunikácie - Ulica J. Kostru
16.08.2018 Stavebné povolenie na stavbu „Zemplínske Hradište, pri Trnávke, zriadenie VN, TS, NN“
15.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky
15.08.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Alex Horváth
15.08.2018 Povolenie na uzávierku miestnych komunikácií - ulíc M. R. Štefánika, Varichovská, Gaštanová, Moyzesova, Škultétyho, Školská, Krátka a J. Kostru
15.08.2018 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby „FTTH Trebišov“
14.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Drobňak
13.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky
10.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Michal Pariči
09.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Oleksandr Bobryk
09.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Demeter, Michal Šandor, Karol Šuster
09.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Toropila
09.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Ján Hatalovský
09.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Budik
09.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmara Matejová
09.08.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Tomáš Kucik
06.08.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Libor Bartoník
31.07.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Dominik Jenčo
31.07.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Žoloch
31.07.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Renáta Tomášová
31.07.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Marek Macák
31.07.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Bui Quang Hiep
31.07.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Alžbeta Tancošová
25.07.2018 Povolenie na uzávierku miestnej komunikácie - Ulica Čsl. armády
25.07.2018 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam
24.07.2018 Oznámenie o uložení zásielky – Kristián Rostás