Návrh Koncepcie rozvoja športu 2017 – 2022

14.07.2017

Vážení občania mesta Trebišov,

predkladáme Vám na pripomienkovanie Návrh Koncepcie rozvoja športu 2017 – 2022.

Svoje pripomienky môžete uplatniť do 21.7.2017 do 12.00 h prostredníctvom pripomienkovacieho formulára elektronicky na adresu mokanova@trebisov.sk, poštou na adresu Mestský úrad, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo osobne v podateľni MsÚ.

Za spoluprácu ďakujeme.

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Prílohy: