Bytový podnik - zverejňovanie objednávok - rok 2017

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 2017201620152014201320122011

08.12.2017 Objednávka
01.12.2017 Objednávka
01.12.2017 Objednávka
06.09.2017 Objednávka
06.09.2017 Objednávka
06.09.2017 Objednávka
21.06.2017 Objednávka
21.06.2017 Objednávka
29.05.2017 Objednávka
19.05.2017 Objednávka
19.05.2017 Objednávka
19.05.2017 Objednávka
19.04.2017 Objednávka
19.04.2017 Objednávka
19.04.2017 Objednávka
22.03.2017 Objednávka
22.03.2017 Objednávka
22.03.2017 Objednávka
22.03.2017 Objednávka
02.03.2017 Objednávka
02.03.2017 Objednávka
02.03.2017 Objednávka