Bytový podnik - zverejňovanie objednávok - rok 2018

Povinne zverejňované údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenní niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Rok: 20182017201620152014201320122011

09.08.2018 Objednávka
31.07.2018 Objednávka
31.07.2018 Objednávka
29.05.2018 Objednávka
29.05.2018 Objednávka
26.04.2018 Objednávka
25.04.2018 Objednávka
28.03.2018 Objednávka
28.03.2018 Objednávka
28.03.2018 Objednávka
30.01.2018 Objednávka
30.01.2018 Objednávka
30.01.2018 Objednávka