Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Urdianyková Darina 18.09.2018 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Ľubica Dydňanská - Nechtové štúdio EXTREM 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hokejbalový klub ADLER Trebišov 17.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 14.09.2018 pdf
Kúpna zmluva TOWDY s. r. o. 12.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond 10.09.2018 pdf
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. 10.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 10.09.2018 pdf
Zmluva o dielo STAVIMAT s.r.o. 07.09.2018 pdf
Darovacia zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.09.2018 pdf
Darovacia zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.09.2018 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Jozef Krasnický 05.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Ján Ujhelyi 05.09.2018 pdf
Zmluva o dielo KLIMA - PRO s.r.o. 04.09.2018 pdf
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Marek Švajlenko 31.08.2018 pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Slávka Krištofová 31.08.2018 pdf
Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Katarína Fižiarová 31.08.2018 pdf
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alexander Šimon 31.08.2018 pdf
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Zuzana Čiemiková 31.08.2018 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Monika Dvorovčíková 31.08.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby MUDr. Jela Machová 30.08.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní so zložkami komunálnych odpadov KBZ s.r.o. 28.08.2018 pdf
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a.s. 24.08.2018 pdf
Rámcová zmluva SECOMP s.r.o. 24.08.2018 pdf
Zmluva o sponzorskom príspevku Inžinierske stavby, a. s. 23.08.2018 pdf
Zmluva JOHNNY SERVIS s.r.o. 23.08.2018 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Mgr. Katarína Kolačkovská 23.08.2018 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Mgr. Monika Kičinková 23.08.2018 pdf
Príkazná zmluva Terézia Slovinková 23.08.2018 pdf
Zmluva o dielo Plutko Ladislav 23.08.2018 pdf
Príkazná zmluva Edita Treščáková 17.08.2018 pdf
Obchodná zmluva Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 17.08.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie MOTORKARE TREBIŠOV 16.08.2018 pdf
Darovacia zmluva STAVIMAT s.r.o. 16.08.2018 pdf
Príkazná zmluva Daniela Suchožová 14.08.2018 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 14.08.2018 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 14.08.2018 pdf
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 14.08.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Emília Frankovičová 09.08.2018 pdf
Príkazná zmluva Ján Popaďák 09.08.2018 pdf
Príkazná zmluva Martin Rusnák 09.08.2018 pdf
Príkazná zmluva Dušan Kukuľa 09.08.2018 pdf
Príkazná zmluva Ľubomíra Pokoželcová 09.08.2018 pdf
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov Martin Štec MaS,
BEJ-KA s.r.o.
07.08.2018 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Eva Hvižďáková 06.08.2018 pdf
Zmluva o dielo Marek Tomko el-mont 06.08.2018 pdf
Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 03.08.2018 pdf
Darovacia zmluva ABG Trebišov, s. r. o. 03.08.2018 pdf