Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o poskytovaní služieb Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 19.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.8.2017 STAVIMAT s.r.o. 19.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hokejový klub 2016 Trebišov 18.10.2017 pdf
Darovacia zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.10.2017 pdf
Dodotok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.5.2017 STAVIMAT s.r.o. 13.10.2017 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 13.10.2017 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 13.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 13.10.2017 pdf
Zmluva o dielo STAVIMAT s.r.o. 11.10.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 10.10.2017 pdf
Zmluva o dielo Inžinierske stavby, a.s. 10.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hokejbalový klub ADLER Trebišov 10.10.2017 pdf
Príkazná zmluva Monika Sevková 10.10.2017 pdf
Zmluva o spolupráci Stanislav Andreji - TOPTLAČ 09.10.2017 pdf
Zmluva o dielo STAV MD s.r.o. 06.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo PLAYSYSTEM, s.r.o. 05.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Politickí väzni, Zväz protikomunistického odboja III. odboj, Územná organizácia PV ZPKO III. odboj, regionálna pobočka Trebišov 05.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Nohejbalový klub NK 99 Trebišov 04.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí jedorázovej sociálnej dávky Emília Nováková 03.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Občianske združenie SLAVOJ TREBIŠOV 03.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 03.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Občianske združenie Telovýchovná Jednota Milhostov 03.10.2017 pdf
Zmluva o dielo PLAYSYSTEM, s.r.o. 02.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí jedorázovej sociálnej dávky Stanislava Jozefová 02.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 02.10.2017 pdf
Memorandum o spolupráci Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 02.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STAVIMAT s.r.o. 29.09.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 29.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Milan Dziak 27.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Viera Hvozdíková 27.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Karol Jurás 27.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Helena Andorková 27.09.2017 pdf
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 26.09.2017 pdf
Zmluva o dielo Marek Tomko el-mont 26.09.2017 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Stanislav Farkaš FARTEX 25.09.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Vlastimil Kundrát 25.09.2017 pdf
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Oroszová Katarína 21.09.2017 pdf
Zmluva o zverení majetku do správy Technické služby mesta Trebišov 14.09.2017 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb K+K servis s.r.o. 13.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Marek Švajlenko 06.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Zuzana Čiemiková 06.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Katarína Fižiarová 06.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alena Želinská 06.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Miloš Drigan 06.09.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Zlatica Pioková 06.09.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Viera Hvozdíková 06.09.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Mária Böhmerová 05.09.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta STAV MD s.r.o. 05.09.2017 pdf
Zmluva o dielo STAVIMAT s.r.o. 04.09.2017 pdf
Dohoda o uzatvorení partnerstva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie 31.08.2017 pdf