Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o poskytnutí dotácie Bedmintonový klub Trebišov 20.06.2018 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Peter Gore ŽELEZIARSTVO PETER 20.06.2018 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Marián Mochnacký 18.06.2018 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Ján Lovás 18.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Bedmintonový klub Trebišov 15.06.2018 pdf
Príkazná zmluva Rastislav Veselský 15.06.2018 pdf
Príkazná zmluva Lukáš Bockanič 15.06.2018 pdf
Príkazná zmluva Mgr. Ján Čverčko 15.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 13.06.2018 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 13.06.2018 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 13.06.2018 pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Trebišovská energetická s.r.o. 13.06.2018 pdf
Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 18/2010 zo d ň a 25. 03. 2010 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 11.06.2018 pdf
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2008 zo dňa 24. 07. 2008 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 11.06.2018 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2008 zo dňa 01. 01. 2008 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 11.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.4.2018 AZ-ROB, s.r.o. 11.06.2018 pdf
Zmluva o dielo MI Top, spol. s r.o. 11.06.2018 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Ing. Jozef Cifranič 08.06.2018 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Mária Juhásová - KOZMETICKY SALÓN MAJA 07.06.2018 pdf
Dohoda o podmienkach osobitného užívania verejného priestranstva Zoom Café s.r.o. 07.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košice 06.06.2018 pdf
Zmluva o dielo CESTY KOŠICE s.r.o. 04.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Stopa 31.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Sokol Stredná odborná škola 31.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí poštovej služby „EXPRES ZÁSIELKY“ Slovenská pošta, a.s. 31.05.2018 pdf
Dodatok č. 1 Zmluve o nájme motorového vozidla zo dňa 12.01.2018 REDOX SERVICES , s.r.o. 30.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia ÚNSS č. 38 Trebišov 30.05.2018 pdf
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 29.05.2018 pdf
Kúpna zmluva STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 29.05.2018 pdf
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Slávka Krištofová 29.05.2018 pdf
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Katarína Fižiarová 29.05.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Monika Dvorovčíková 29.05.2018 pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alena Želinská 29.05.2018 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alexander Šimon 29.05.2018 pdf
Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Miloš Drigan 29.05.2018 pdf
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Marek Švajlenko 29.05.2018 pdf
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Zuzana Čiemiková 29.05.2018 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Jakub Pampurik 29.05.2018 pdf
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola internátna 28.05.2018 pdf
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná organizácia OZ pri Mestskom úrade v Trebišove 28.05.2018 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Alena Kuncová 22.05.2018 pdf
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa osobnyudaj.sk, s.r.o. 21.05.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hokejový klub 2016 Trebišov 21.05.2018 pdf
Dohoda o podmienkach osobitného užívania verejného priestranstva BURGER HOUSE 97' s.r.o. 21.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.05.2018 pdf
Príkazná zmluva Ľubomíra Pokoželcová 17.05.2018 pdf
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Toropilová Rozália 17.05.2018 pdf
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 16.05.2018 pdf