Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.11.2017 DCM Building s.r.o. 21.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov 21.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie Občianske združenie SLAVOJ TREBIŠOV 21.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Lendak 16.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Bačkov 16.02.2018 pdf
Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. 16.02.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta LACKOSPOL, s. r. o. 16.02.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí ubytovania Mária Zajdelová 15.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Košice 14.02.2018 pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 13.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Hrčeľ 13.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínske Jastrabie 13.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Amália Mináriková 12.02.2018 pdf
Zmluva o poskytovaní služieb K -PRINT , s.r.o. 12.02.2018 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Ing. Jaroslav Niskáč 09.02.2018 pdf
Príkazná zmluva Ing. Ján Naď 01.02.2018 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 01.02.2018 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 01.02.2018 pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí ubytovania František Makkai 01.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Gréckokatolícka eparchia Košice 01.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Poša 01.02.2018 pdf
Kolektívna zmluva Základná organizácia OZ pri Mestskom úrade v Trebišove 31.01.2018 pdf
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Monika Kostrubová 31.01.2018 pdf
Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 31.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Dúbravka 30.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Plechotice 30.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Sirník 30.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínska Nová Ves 30.01.2018 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Ing. Ondrej Matija 29.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu ČSOB nadácia 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínske Hradište 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zbehňov 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Vojčice 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Veľaty 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Michaľany 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Hraň 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Brehov 26.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Alexander Šimon 26.01.2018 pdf
Dodatok č. 4 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Bojtiová Erika, Mgr. 25.01.2018 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Tibor Baba - BABA 25.01.2018 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 23.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 23.01.2018 pdf
Rámcová zmluva SAMBER plus s.r.o. 23.01.2018 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 22.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Zemplínska Teplica 19.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Viničky 19.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Tušice 19.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Slanské Nové Mesto 19.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Novosad 19.01.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 19.01.2018 pdf