Mesto Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o poskytnutí grantu ČSOB nadácia 12.12.2017 pdf
Kúpna zmluva Energie2, a.s. 08.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Verona Hrehová 07.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí ubytovania Katarína Sabová 05.12.2017 pdf
Kúpna zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.12.2017 pdf
Zmluva o dielo ŠIMKO a syn s.r.o. 03.12.2017 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.08.2017 STAVIMAT s.r.o. 01.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 2.10.2017 STAV MD s.r.o. 01.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Kristián Rostás 01.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Jolana Mergešová 01.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky Anna Nagyová 01.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Zoltán Cáboczký 01.12.2017 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta Zoltán Cáboczki 01.12.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Alena Želinská 30.11.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Katarína Fižiarová 30.11.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Zuzana Čiemiková 30.11.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Slávka Krištofová 30.11.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Miloš Drigan 30.11.2017 pdf
Dodatok k Zmluve o poskytnutí ubytovania Marek Švajlenko 30.11.2017 pdf
Príkazná zmluva Karolína Suchožová 30.11.2017 pdf
Príkazná zmluva Daniela Suchožová 30.11.2017 pdf
Príkazná zmluva Miriam Miňová 28.11.2017 pdf
Príkazná zmluva Mgr. Gabriel Szabó 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 28.11.2017 pdf
Kúpna zmluva Železnice Slovenskej republiky Bratislava 24.11.2017 pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta Mária Böhmerová 23.11.2017 pdf
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mgr. Klaudia Czuľbová 16.11.2017 pdf
Zmluva o dielo MI Top, s.r.o. 16.11.2017 pdf
Zmluva o prenájme parkovacieho miesta DeutschMann Internationale Spedition s. r. o. 13.11.2017 pdf
Akceptácia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 13.11.2017 pdf