Technické služby mesta Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Hospodárska zmluva Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 08.06.2018 pdf
Kúpna zmluva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna SEMANOVÁ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Daniela NAGYOVÁ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marcel BALÁŽ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Radoslav GOČIK 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby ing. Maroš ĎURKA 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Margita BALOGOVÁ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Gabriela STAŠOVÁ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Helena MAKUŇOVÁ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Erika LASLOVÁ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna SiVÁKOVÁ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Martin ŔEZÁČ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ivan PIŇKO 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Radoslav GOČIK 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Andrej VELK 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jana GUŽIKOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária SABOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Maroš ĎURKA 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Gabriela STAŠOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto RNDr. Jozef LOPATNÍK 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Gabriela STAŠOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anna SEMANOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Helena MAKUŇOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Ján ROMANÍK 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anna SIVÁKOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Martin ŔEZÁČ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ľubomír PAVLÍČEK 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Ingrid PETROVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jana FLIŤÁROVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marek KOVÁČ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Helena ROMANČÁKOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Štefan ŠIRÁK 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ján PULKO 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Bc. Mariana SAVKOVÁ 03.06.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Helena JACIKOVÁ 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária BAČOVÁ 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Michal KUNDRÁT 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Gabriel KANALOŠ 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna TULACHOVÁ 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Milan KIČINKO 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Irena IVANOVÁ 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna PIRČÁKOVÁ 03.06.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Vojtech KOVÁČ 03.06.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Jolana ŠPIRIAKOVÁ 31.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby MUDr. Erik BENYOVSZKY 31.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby MUDr. Martin MURCKO 31.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Štefan ŠIRÁK 31.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Bc. Mariana SAVKOVÁ 31.05.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Helena JACIKOVÁ 31.05.2018 pdf