Technické služby mesta Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o poskytnutí služby Dana TOTHOVÁ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ivana RÁCOVÁ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Jozef KUCÁK 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Marcela ROMANČÁKOVÁ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Peter KUNA 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mária HOROŠKOVÁ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby JUDr. Ján ŠIPOŠ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Renáta BÉREŠOVÁ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Helena PRIHODOVÁ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Eva ŠTEFANOVÁ 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Jozef LÖRINC 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Vladimír CIBERE 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Juraj KUNDRÁK 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Miroslav BODROG 06.12.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Michal BODNÁR 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária PETRÍKOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Eva GALGOVIČOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto RNDr. Dagmar ŠALAMONOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mariana BOČOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Stanislav KANALOŠ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Terézia MADZINOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Jozef DEMETER 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Helena CHROMÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna KOVÁČOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Karol JAŠEK 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária MAJLÁTHOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Eva GECIOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Milan BUJALOŠ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna OLÁHOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Helena EŠTOKOVÁ 06.12.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Róbert PUCI 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Eva ŠTEFANKOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Helene PRIHODOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Renáta BÉREŠOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Eva ŠTEFANOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Rozália MANCOŠOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária MALÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Vladimír CIBERE 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Melánia MIHAJLOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marek OLÁH 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária KONDÁŠOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Tatiana KMECOVÁ 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mgr. Juraj KUNDRÁK 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ľubomír DANČÁK 06.12.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Michal BODNÁR 06.12.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 30.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 30.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 30.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 30.11.2017 pdf
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 30.11.2017 pdf