Technické služby mesta Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Kvetoslava REPKOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária NADUBINSKÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ľudmila PORHINČÁKOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Slavomír ILLEŠ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária GIRMANOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ján MAKUŇA 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária BANDOROVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Helena BEZEGOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Jozef IVAŇ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Eva KAJDOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Michal KANALOŠ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Viera BERECKÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Pavol KUŠNIRIK 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna BERECKÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna KRIVENKOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna KRIVENKOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Milan KUCÁK 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária HERICHOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto PhDr. Natália SAVČÁKOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Michal WILK 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Katarína VARGOVÁ 18.09.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Lucia KOVÁČOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby RNDr. Eva VLADOVIČOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna DUŠECINOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ján MAKUŇA 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Eva GALATOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Michal BODNÁR 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Pavol KUŠNIRIK 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Véra KRAJKOVIČOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Eva POTOČNÍKOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ľubomír MEZEI 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Eva SENČÁKOVA 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Peter ZÁHORSKÝ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Vladimír BALÁŽ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna PROKOPIČOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Juraj ĎUR1ŠIN 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Lucia KOVÁČOVA 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Andrej DEČMAN 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Zuzana FAZEKAŠOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna MOCINECOVÁ 18.09.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Ingrid PETROVÁ 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ľubomír MEZEI 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mira BAŇACKÁ 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Beáta HORVÁTHOVÁ 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Alica NOVÁKOVÁ 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Etela KRIŠTOFOVÁ 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Peter ZÁHORSKÝ 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Emília BÉREŠOVÁ 18.09.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mgr. Vladimír BALÁŽ 18.09.2018 pdf