Technické služby mesta Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Kúpna zmluva T a M trans spedition, s.r.o. 19.10.2017 pdf
Kúpna zmluva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.10.2017 pdf
Hospodárska zmluva Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 09.10.2017 pdf
Hospodárska zmluva Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 09.10.2017 pdf
Hospodárska zmluva FARTEX 09.10.2017 pdf
Zmluva o spolupráci Gymnázium Trebišov 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Marcela ROMANČÁKOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Zuzana HABAĽOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Anna GAĽOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Milan BAČO 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ing. Vladimír GIRMAN 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Oľga KUBEJOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ľubomír KUŠNÍR 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marián TÓTH 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mária MACKOVÝCHOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Július LUSTIG 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Štefan CZERANKO 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Viera KUĽHOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Helena BALOGOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mána VEĽKOVÁ 09.10.2017 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Klára BALOGOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anna TKÁČOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Marcela ROMANČÁKOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Alena DUFALOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ľubomír KUŠNÍR 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Kristína VASIĽOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marián BODNÁROVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marián TÓTH 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Kveta PIŠIČOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária MACKOVÝCHOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Július LUSTIG 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Jarmila VRÁBEĽOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ing. Margita DŽUPINOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Mária VEĽKOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Katarína JANIČOVÁ 09.10.2017 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marek KOVÁČ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Jaroslav CHOMA 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Michal KOHUT 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária SABLIKOVÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária SUCHÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Katarína KOCSIOVÁ KRASNICKÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária ZÁHORSKÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Oľga KUBEJOVÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna HVASTOVÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Anna VARGOVÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Michal MERGEŠ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Božena MADZINOVÁ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Jozef SEKÁČ 09.10.2017 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Dagmara BOCSOR 09.10.2017 pdf
Hospodárska zmluva Dávid Maďar 03.10.2017 pdf