Technické služby mesta Trebišov - zverejňovanie zmlúv

Názov zmluvy Partner Zverejnené
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Oľga Wurschnerová 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marek KOVÁČ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mgr. Peter DZIELAWSKI 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Štefan MICHALČÍK 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Martin VOJS 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ladislav MESAROŠ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna DANKOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ján JACHYM 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Rudolf KAZIENKO 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Ružena CIBEREOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Svetlana KOLESÁROVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Katarína HEGEDUŠOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Viola KOBULNICKÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Viera ŽUFFOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marcela VEĽKOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Anna MOCINECOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Marek BALOG 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Mária RUTTKAYOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Angelika JANIČOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Janka JURKOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby Miroslava GOČÍKOVÁ 18.02.2018 pdf
Zmluva o poskytnutí služby jarmila MAJOROŠOVÁ 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Martin VOJS 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ladislav MESAROŠ 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Peter BUMBERA 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Ján JACHYM 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Anna DANKOVÁ 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Juraj VELEBA 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Rudolf KAZIENKO 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Vojtech KIŠŠ 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Agáta OSTROŽOVIČOVÁ 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Viola KOBULNICKÁ 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Svetlana KOLESÁROVÁ 18.02.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marieta KOŠČÍKOVÁ 18.02.2018 pdf
Rámcová zmluva Ing. Michal Timko REMPO 14.02.2018 pdf
Rámcová zmluva DANER s.r.o. 12.02.2018 pdf
Rámcová zmluva Granit Trebišov, s.r.o. 30.01.2018 pdf
Kúpna zmluva Fuel Traders Corporation s. r. o. 23.01.2018 pdf
Hospodárska zmluva Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 22.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Eva POTOČNÍKOVÁ 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Eva POTOČNÍKOVÁ 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Vlasta TELEPOVSKÁ 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto František BABUĽÁK 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Mária JENČOVÁ 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ján CIFRANIČ 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Barbora CIFRANIČOVÁ 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Jozef OSTROŽOVIČ 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ing. Michal GIRMAN 16.01.2018 pdf
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto Ladislav BARANČÍK 16.01.2018 pdf
Nájomná zmluva na hrobové miesto Marcela VEĽKOVÁ 16.01.2018 pdf