Prihlásiť sa

Diskusné fórum

Garáže - Vojenské lúčky

30.05.2016 15:48#1

Už 27.3.2016 v o­tázkach a odpovediach sa pýtal istý pán na túto problematiku. To že nedochádza ku poškodzovaniu majetku nie je pravda. Cca 2 mesiace dozadu došlo ku poškodeniu zhruba 20tich garáži ako aj ku ich vykradnutiu. Či to riešili aj policajti alebo nie neviem sa vyjadriť, viem, že sa to stalo aj nám. No máme na šťastie garážové vráta iné, tak sa dnu " návtevníci" nedostali. Osvetlenie v tejto časti je hudba budúcnoti. To bude len na Agátovej ulici ako aj kamerový systém, kde bývajú zaujínaví ľudia a poslanci. Ďalej sa Agátova ulica aspoň neuvádza. Toto je citácia z 27.3.2016 – Otázky a odpovede teda časť Oddelenie organizačné a oddelenie výstavby a majetku MsÚ sa touto problematikou zaoberá už od podania prvého podnetu. Jednoznačne však nie je možné konštatovať, že ak stavba nie je označená súpisným číslom, tak nie je ani skolaudovaná. Kolaudačné rozhodnutie mohlo byť vydané a vlastník nepožiadal o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, alebo bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a vlastník požiadal o vydanie súpisného čísla, ale nepožiadal o zápis stavby do katastra nehnuteľností, alebo urobil všetko ako mal a súpisné číslo mu bolo odcudzené. 1/3 vlastníkov garáži, ktoré sú skolaudované si našli, ale zvyšok nie hoci sa tieto úžívajú aj bez kolaudácie a na úkor tých, ktorí majú skolaudované a platia dane. A ešte moja otázka: Kde sa mám sťažovať na toho čo nemá skolaudovanú garáž, nám opadáva vnútorná aj vonkajšia omietka? Zamaká nám strop a steny? Poisťovňa škodu uhradiť odmietla. A trvá to cca 6 rokov ( možno )