Prihlásiť sa

Dôležité telefónne čísla

Linka poriadku a čistoty: 0800 500 030

Technické služby mesta Trebišov

Požiadavky týkajúce sa činnosti Technických služieb mesta Trebišov (vývoz TKO, orez stromov, výrub stromov, požiadavky na veľkokapacitné kontajnery pre drobný stavebný a iný odpad, neporiadok v meste, vlastný dovoz opotrebovaných domácich spotrebičov, elektroodpad, poruchy na verejnom osvetlení, atď.) sa nahlasujú na telefónnom čísle 056 672 2172 alebo prostredníctvom emailu: ts-davala@trebisov.sk.

Smerové číslo Trebišova pri volaní v SR 056
Smerové číslo Trebišova pri volaní zo zahraničia +421 56
Informácie o telefónnych číslach SR 1181
Poruchy na telefónnych prípojkách 12 129
Informácie o mobilných číslach T-mobile 1188
Informácie o mobilných číslach Orange 1185
Informácie o tel. číslach všetkých poskytovateľov 1180
Informácie - vlaky, autobusy 12 111

Bezplatné volania:

Tiesňové volanie 112
Hasičská a záchranná služba 150
Záchranná služba 155
16 155
Žltý anjel - pomoc na cestách 16 116
Polícia 158

 

Mestská polícia
 
159
056/672 69 89
Monitorovací kamerový systém 056/672 50 48
Hasičská a záchranná služba 056/672 22 22
Záchranná zdravotnícka služba 056/672 24 44
Červený kríž 056/672 24 95
  0903 558 942

 

Pohotovosti:
Lekárska služba prvej pomci pre deti a dorast

Telefón: 056/666 04 09
Ordinačné hodiny
15:30 - 07:30
Ordinačné hodiny - dni pracovného pokoja
07:30 - 07:30 (nonstop)

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých
Telefón: 056/666 0390
Ordinačné hodiny
16:00 - 07:30
Ordinačné hodiny - dni pracovného pokoja
7:30 - 7:30 (nonstop)

Lekárska služba prvej pomoci stomatologická
Telefón: 056/666 0390
Ordinačné hodiny
16:00 - 19:00
Ordinačné hodiny - dni pracovného pokoja
08:00 - 13:00

 

 

Letecká záchranná služba 18 155
Linka záchrany 0850 11 13 13
Hniezdo záchrany 0905 88 82 34
Linka dôvery mládeže Košice 055/622 23 23
Linka dôvery pre prevenciu HIV/AIDS 02/59 36 91 74
Linka detskej istoty výboru Unicef 0800 500 500
Linka detskej dôvery 0800 117 878
Linka detskej dôvery Nezábudka 0850 111 022
Linka dôvery Ministerstva vnútra SR 02/55 57 11 10
Linka dôvery pre toxikomanov 02/54 77 63 79
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 0905 463 425
Linka detskej istoty 116 111
Európska linka pre hľadané deti 116 000

 

Pohrebné služby

 

Pohrebníctvo - Technické služby mesta Trebišov 056/676 37 97

 

Poruchy:
Elektrina: 0850 12 33 33
Plyn: 0850 11 17 27
Voda: 056/671 24 20

SPP

 

Poruchová linka SPP 0850 111 727
Zákaznícka linka SPP 0850 111 363

 

Správa a údržba bytov

 

 

Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 056/672 42 53
Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov 056/672 34 36

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

 

Závod Trebišov  056/671 21 11
Dispečing poruchy 056/672 26 92
Zákaznícke centrum Trebišov 056/671 24 30
Call centrum Trebišov 056/671 27 77