Prihlásiť sa

Hasičský a záchranný zbor

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Trebišov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Trebišov

01.06.2020

Poznatky z výkonu kontrol pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov obcí v okrese Trebišov.

Poznatky z výkonu kontrol pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov.

01.06.2020

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020 - informácia pre verejnosť

Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru.

12.03.2020

Informácia o požiarovosti za rok 2019 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove vo svojom územnom obvode v roku 2019 zaevidovalo 233 požiarov.

22.01.2020

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody – usmernenie

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov so priamou škodou 151 500 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom.

19.07.2019

Ochrana úrody pred požiarmi

Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov s priamou škodou 151 500 eur.

18.07.2019

Deň otvorených dverí v Hasičskej stanici v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje piatok 17. mája 2019 so začiatkom o 9.00 hod., pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, Deň otvorených dverí.

07.05.2019

Skúsenosti a poznatky z posudzovania projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb v okrese Trebišov

Skúsenosti a poznatky z posudzovania projektovej dokumentácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb v okrese Trebišov.

20.03.2019

Informácia o požiarovosti za rok 2018 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

Informácia o požiarovosti za rok 2018 v územnom obvode Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove.

10.01.2019

XIV. Majstrovstvá sveta mužov v hasičskom športe a V. Majstrovstvá sveta žien v hasičskom športe

Ku krásnym výsledkom našich reprezentantov prispel výraznou mierou aj príslušník OR HaZZ v Trebišove práp. Bc. Miroslav Princík.

26.09.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okrese Trebišov

OR HaZZ v Trebišove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Trebišov od utorka 4.9.2018.

04.09.2018

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ

Materiál je určený v prevažnej miere predstaviteľom samosprávy, ktorá je nositeľom plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác ako zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce, veliteľom a členom DHZO, ale aj širšej verejnosti.

27.07.2018

Deň otvorených dverí v Hasičskej stanici v Trebišove

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove organizuje piatok 18. mája 2018 so začiatkom o 9.00 hod., pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov, Deň otvorených dverí.

15.05.2018